หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

             เวบไซต์ : สุนทรียภาพแห่งดนตรี เพื่อชีวีเป็นสุข : นี้ จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้น หากข้อมูลหรือบทความใดๆ ไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้ง Webmaster เพื่อทำการแก้ไข จักเป็นพระคุณยิ่ง และกรุณาอย่านำข้อมูลในเวบไซต์นี้ไปใช้เพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อตกลงการใช้ประโยชน์เพลง โน้ตดนตรี สื่อ VDO หรือสื่อมัลติมีเดี่ย จากเวบไซต์  www.krusanti.org

          1. ใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
          2. จะไม่นำไฟล์ภาพ, ไฟล์เสียง, ไฟล์วิดิโอ หรือไฟล์อื่นใดที่ดาวน์โหลดจากเวบไซต์นี้ไปใช้เพื่อการพานิชย์ หรือการค้าใดๆ ทั้งสิ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข้อแนะนำการใช้งานระบบ Krusanti_E - Learning of Education 
             ควรเปิดด้วยเบร้าเซอร์  Google Chrome  หรือ  Mozilla Firefox  เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง และแม่นยำ  เนื่องจาก  Internet Explorer  ยังไม่มีฟ
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมดุริยางค์เปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เทศบาลตำบลหมูสี ขณะ ปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนบ้านท่าช้าง
กิจกรรมค่ายปฏิบัติการดนตรีสากล, ดนตรีพื้นบ้าน ขณะ ปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนบ้านท่าช้าง
กิจกรรมวงกลองยาวพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555 ขณะ ปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนบ้านท่าช้าง
กิจกรรมดุริยางค์เปิดงานการแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์พัฒราคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเขาใหญ่ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าช้าง ขณะ ปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนบ้านท่าช้าง